Η Προσφυγιά δεν είναι επιλογή… Αλλά η έλλειψη κάθε άλλης επιλογής.